Leírása

A pajzson aranykorona, a mező közepén kis pajzs, körülötte ekevas és csoroszlya, búzakalászok, szőlőfürt ábrázolás. A jobb alsó sarokban ezüst pólyával elválasztott két mező látható. A kék és a zöld szín a faluban készült szőttesek és hímzések kedvelt színe.

Jelentése

A korona a község történetének folytonosságát, egykor a királyi birtokhoz való tartozását jelzi. A címerpajzs formáját a falu két földbirtokosának (Forgách, Szentivónyi) címeréről kölcsönöztük. A középen elhelyezett kis pajzs Csitár nevének eredetére, (pajzs, pajzskészítő) utal. A tervezésnél a község 1788-ban készült pecsétjének motívumait is felhasználtuk.
A mezőkben lévő ekevas és csoroszlya a földművelésre utal, a búzakalászok, a szőlőtőke az egykor jelentős gabonatermelést, a jövedelmező szőlőültetvényeket jelképezi. Az alsó részén a mezőt középen kettéosztó ezüst pólya a Csitár patakot jelöli, amely a 17. század közepéig önálló településnek számító Kis- és Nagycsitárt elválasztotta

.

 A község története megírásának gondolata az 1990-ben megválasztott képviselőtestületben fogalmazódott meg. Az adatgyűjtés megkezdését, a történeti múlt megírását az 1994-ben, a megjelentetését pedig az 1998-ban megválasztott képviselőtestület határozta el. Úgy gondoljuk, álljon itt emlékezetül azoknak a képviselőtagoknak a neve, akik szavazatukkal, lelkes támogatásukkal e könyv megszületését elősegítették:

1990: Huszár Ferenc polgármester
          Dr. Ferencz György, Gál László, Gyalog József, Horváth
          József, Zsembe Ottó.
1994: Huszár Ferenc polgármester
          Dr. Ferenczi György, Horváth József, Komjáti István
         (alpolgármester), Várkonyi Attiláné, Zsembe Ottó.
1998: Huszár Ferenc polgármester
          Horváth József, Komjáti István (alpolgármester),
          Molnár Istvánné, Szörös Mátyás (kisebbségi képviselő),
          Tóth Albert, Várkonyi Attiláné.