Nagycsitár lakosai
Kiscsitár lakosai
Kiscsitár elnéptelenedése és megszűnése
A község földesurai a 17. században
Porták, jobbágytelkek a 17. században
Gárdonypuszta


Úrbéri viszonyok
Jobbágyfelszabadítás és tagosítás
A lakóház és berendezése
Csitár népviselete


Lélekszám
Születés
Névadás
Házasság
Halálozási adatok


Ádám
Antal
Bárány
Bernáth
Bozány
Csábi
Csikány
Czele
Czigura
Fülöp
Gál
Gurman
Gyalog
Herczeg
Holman
Komjáthy.
Pénzes
Sebők
Sipos
Szekács
Szenográdi
Tóth